Verschillende vormen van financiering

Duurzaamheidslening

Voor een investering in duurzame energie ontvangt u via een Duurzaamheidslening een rente die 3% lager is dan de commerciële rentetarieven. De Duurzaamheidslening is beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).Als u tot een bedrag van € 7.500,- wilt lenen, heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Als u een hoger bedrag wilt lenen, dan is de looptijd 15 jaar.

De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10 of 15 jaar vaste rente.

laadpaal thuis

Nationaal energiebespaarfonds

Het Nationaal energiebespaarfonds is opgericht door het Rijk. Het fonds wordt gefinancierd door het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank.

Sinds 21 januari 2014 kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor bedragen tussen de 2.500 en 25.000 euro met een looptijd van 7 of 10 jaar. De rente die woningeigenaren betalen is aftrekbaar en is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening.

Hypotheek

De investering in een zonnepaneelsysteem kan ondergebracht worden in de hypotheek.

Dit is gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek.

BTW teruggave

Helaas is de BTW teruggave per 01-01-2023 niet meer van toepassing.